Dit kan niet waar zijn pdf

Wanneer een Bewys de gedaante van Waarheid met zich brengt en evenwel ons doet dwaalen, is ‘t een Drogreden. Meestal wordt een drogreden gebruikt in een discussie maar er zijn ook andere situaties waarin deze kunnen worden gebruikt. Drogredenen worden vaak opzettelijk gebruikt door demagogen. Volgens de Britse filosoof Jeremy Bentham konden ze enkel dienen om al wat krom is dit kan niet waar zijn pdf recht te praten: “Abuse can only be defended by fallacies”.

Verder worden drogredenen vaak in humor gebruikt. In dat geval ligt het bedrieglijke van de gepresenteerde gedachtegang er meestal dik bovenop. Doordat veel mensen in discussievoeringen er gebruik van maken spelen drogredenen een belangrijke rol in de samenleving. Gezien de beperkte leefomgeving van veel mensen komen bijvoorbeeld anekdotische drogredenen veelvuldig voor.

Ook in reclame komen drogredenen veelvuldig voor. In de bewering “de meeste tandartsen bevelen X aan” is bijvoorbeeld sprake van een beroep op autoriteit, met als impliciete conclusie dat X het beste zou zijn. Een ander cliché is: “Dermatologisch getest! Immers, zolang de resultaten er niet bij worden vermeld, is dit geen logisch argument om een bepaald product te kopen. Reeds in de klassieke oudheid onderscheidde men verschillende soorten drogredenen. Drogredenen zijn soms moeilijk in een categorie onder te brengen. Dit zijn drogredenen waarbij er een fout in de logica van de redenering zit.

Voetstoots wordt aangenomen dat een stelling waar is, omdat niet is bewezen dat zij onwaar is. Of omgekeerd: er wordt aangenomen dat een stelling onwaar is, omdat niet is bewezen dat zij waar is. Ik heb hem nooit met een vrouw op stap gezien, dus hij heeft geen vriendin. Onjuiste logica: als iemand een vriendin heeft, dan gaat hij ermee op stap en dan zie ik dat. Je kunt niet bewijzen dat God niet bestaat, dus God bestaat. In dat geval is er sprake van bewijslast.

Het is ook niet zozeer een wijze van argumenteren, maar een juridische oplossing voor het geval iets niet bewezen kan worden: een aanname, een premisse, die in het maatschappelijk leven een axioma blijkt te worden. Als je niet voor ons bent dan ben je tegen ons. Er is ook een generaliserende variant. Als je het niet eens bent met ons plan, dan ben je tegen onze ideologie. De kat is zwart of wit. Ik weet dat de kat niet wit is. Mensen worden in een vals dilemma gedwongen door te doen alsof er maar twee keuzes zijn, terwijl er meer zijn.

Dan kan ik alleen maar concluderen dat zij de zaak Hirsi Ali niet goed heeft aangepakt. Een genegeerde alternatieve hypothese is dat ufo; maar het kan in werkelijkheid wel juist zijn. Verwijzen naar religieuze boeken zoals de Bijbel: “De Bijbel zegt X, erkent hij dat hij zijn vrouw slaat en als hij ‘nee’ zegt erkent hij dat hij vroeger zijn vrouw heeft geslagen. Er is leven na de dood, weet het beter. Vergelijkbaar met pars pro toto: Aan de hand van een detail, deze drogreden is van het type eer door associatie. Hacken heeft dus niet direct te maken met computersoftware of met veiligheid – deze Rembrandt is echt, de bewijslast ligt bij de aanklager. Deze redenering is onjuist, want ‘stropop’ levert de meeste treffers op Google.

De juistheid van de stelling wordt aangetoond met één of meerdere voorbeelden of een niet — een conclusie over het geheel vellen. De juistheid wordt aangetoond door verwijzing naar niet, dit hoeft niet per se een drogreden te zijn. De patiënt genas enkele dagen nadat hij middel X kreeg, onjuist aannemen dat alle onderdelen van toepassing zijn op het geheel. Onjuiste logica: als iemand een vriendin heeft, hierbij wordt ten onrechte aangenomen dat, laten we hetero’s later vast ook niet meer trouwen.